mostmuzeum facebook twitter google+

Mezinárodní den archeologie 2019

Datum: 19.10.2019 | Kategorie: ostatní

Srdečně vás zveme na MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE 2019, který se uskuteční dne 19.10. 2019 od 10 do 18 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, p. o., Čsl. armády 1360.

Přijďte na celodenní akci pro děti i dospělé.  Připraveny jsou pro vás ukázky Living history – Germáni, Slované, přednášky, výstavy, dílničky (mletí obilí, pečení placek, výroba keramiky, tkaní, výroba kamenných nástrojů, rozdělávání ohně, kreslení aj.)

Vstupné 30/15,- Kč. Rodinné 60,-Kč

Mezinárodní den archeologie pořádáme ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha ve spolupráci se Severočeskou pobočkou České archeologické společnosti, Společností Archeo Sever o.p.s., Ústavem archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v. v. i., skupinami Living history a se Střední školou diplomacie a veřejné správy v Mostě.