youtube mostmuzeum facebook twitter

Mezinárodní den archeologie 2019

Datum: 19.10.2019 | Kategorie: ostatní

Srdečně vás zveme na MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE 2019, který se uskuteční dne 19.10. 2019 od 10 do 18 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, p. o., Čsl. armády 1360.

zveme Vás na celodenní akci pro děti i dospělé, tentokrát s Kelty a Germány v prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o.

Připraveny jsou ukázky skupiny Living history z doby Germánů a Keltů. Zájemci se dočkají zajímavých přednášek, například: „Vojenství doby železné“, „Druidové v dobách Keltů“, „Krušné hory v pravěku“, „Zaniklá středověká ves Nesvětice“.

V programu budou zahrnuty komentované ukázky zbraní a oblíbená módní přehlídka výstroje a oděvů z doby železné. Nebudou chybět ukázky výroby kamenných a kostěných nástrojů, rozdělávání ohně za pomoci křesadla a troudu, mletí obilí, pečení placek, malování „skalních“ kreseb, práce s detektorem kovů, aj. Každoročně třetí sobotu v říjnu, archeologické organizace napříč celým světem nabízejí program a aktivity návštěvníkům všeho věku a zájmů.

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování.

Těšíme se na Vás.

Vstupné 30/15,- Kč. Rodinné 60,-Kč

Mezinárodní den archeologie pořádáme ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha ve spolupráci se Severočeskou pobočkou České archeologické společnosti, Společností Archeo Sever o.p.s., Ústavem archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v. v. i., skupinami Living history a se Střední školou diplomacie a veřejné správy v Mostě.