youtube mostmuzeum facebook twitter

Krušnohoří - Erzgebirge

Datum: 7.12.2023 - 7.2.2024 | Kategorie: výtvarné umění, umělecká řemesla, etnografie

„Krušnohoří / Erzgebirge - Umění pozdního středověku“

Putovní panelová výstava pořádaná Ústeckým krajem ve spolupráci s Oblastním muzeem a galerií v Mostě s názvem „Krušnohoří / Erzgebirge - Umění pozdního středověku“ představuje výsledky projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, financovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Výstavou je představen umělecký vývoj česko-saského pomezí v době největšího rozmachu krušnohorské těžby. Zdejší pohyblivá hranice nijak nebránila intenzivní kulturní výměně a na poli vizuálního umění se prakticky ztrácí. Kulturní a ekonomické propojení české a saské strany hraničních hor tak dokládá význam jednotné Evropy a společného evropského prostoru. 

Výstava je věnována prezentaci pětice uměleckých děl a představení výsledků práce restaurátorů a laboratoře ALMA AVU během materiálového průzkumu. Tři z pěti děl pochází ze sbírky Oblastního muzea a galerie v Mostě a jsou nyní součástí stálé expozice Poklady výtvarného umění Mostecka.

Projekt byl realizován v letech 2018 – 2021 v zájmu ochrany a péče o umělecká díla nacházející se ve sbírkách Ústeckého kraje. Na projektu participovali jako projektoví partneři Ústecký kraj, Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech a Oblastní muzeum a galerie v Mostě. 

Výstava v OMGM potrvá od 7. prosince 2023 do 7. února 2024.

OTEVÍRACÍ DOBA: ÚT–PÁ 12–18 HODIN; SO–NE, SVÁTKY 10–18 HODIN

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA: 

24. a 25. prosince zavřeno, 

26. prosince 10–18 hodin,  

27., 28., 29. prosince 12–18 hodin,

30. prosince 10–18 hodin,  

31. prosince a 1. ledna zavřeno.