youtube mostmuzeum facebook twitter

Josef Honys - Malíř a básník - výstava

Datum: 13.12.2019 - 12.4.2020 | Kategorie: výtvarné umění

 

Oblastní muzeum a galerie v Mostě vás srdečně zvou na výstavu, která zároveň otvírá nové galerijní prostory vybudované s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky a Ústeckého kraje. 

K výstavě je připravena komentovaná prohlídka s dcerou Josefa Honyse - PhDr. Danielou Radecký dne 19. března 2020 od 17hod.

Výstava se nachází v nových galerijních prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě (ul. Československé armády 1360)

Otevřeno denně kromě pondělí 12:00 – 18:00 hod., So – Ne a svátky 10:00 – 18:00 hod., zavřeno 24. 12. a 31. 12.2019. Vstupné: 30 Kč plné (dospěli´) / 15 Kč snížené (studenti a senioři).

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Josef Honys - Malíř a básník  potrvá od 13. prosince 2019 do 12. 4. 2020.

Plakát

 

JOSEF HONYS – MALÍŘ A BÁSNÍK (1919–1969)                                 

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravily k 100. výročí narození a k 50. výročí úmrtí výstavu věnovanou tvorbě výtvarníka a experimentálního básníka Josefa Honyse (1919–1969), který žil v nedalekých Teplicích. Výstava bude instalována v nových galerijních prostorách v hlavní budově muzea. Její realizaci podpořilo dotací Ministerstvo kultury České republiky.

Dílo Josefa Honyse se stalo důležitým předělem v českém umění a přirozenou reakcí na socialistický realismus. Během svého krátkého života sbíral autor úspěchy na mezinárodní scéně (Terst, Benátky, Paříž, Buenos Aires, Montevideo, Antverpy, La Plata); jeho práce jsou zastoupeny v zahraničních sbírkách, ale v domácím prostředí zatím zůstávají jen málo známé.  Výstavou bychom chtěli představit široké odborné i laické veřejnosti životní příběh a dílo autora, který vzdoroval komunistickému režimu a kolem jehož předčasného tragického skonu v roce 1969 panují dodnes otazníky. Jeho dílo bylo oceňováno v zahraničí, doma však bylo dlouho nepochopeno a odmítáno. Jeho podstatná část byla dokonce v roce 1962 při „vloupání“ do ateliéru nenávratně zničena, podobně jako další díla později při vystěhování rodiny z domu v Teplicích v roce 1983. 

Josef Honys se přes nepřízeň osudu nevzdával a intenzivně tvořil. Začátky jeho tvorby nacházíme ve druhé polovině třicátých let 20. století, kdy spolu se spolužákem Josefem Hiršalem a Janem Fejfarem založil „surrealistický kroužek“, který spolupracoval s pražskou surrealistickou skupinou. Byli okouzleni básněmi-obrazy, fascinováni futurismem i dadaismem, seznamovali se s konstruktivismem, poetismem, suprematismem a dalšími „-ismy“. Josef Honys pak pod těmito vlivy začal s psaním automatických textů, zaznamenával tzv. hypnagogické vize, vytvářel básně-kresby, koláže. Později, od konce čtyřicátých let tyto náměty začal rozpracovávat olejem na karton nebo plátno. 

V roce 1947 se snažil o založení nové avantgardní skupiny, která se zaměřovala na instinktivní poezii a instinktivní umění. Neustále sledoval dění v oboru, scházel se s přáteli v Praze, navštěvoval výstavy, dopisoval si s různými představiteli zahraniční avantgardy (Ellena Pelli, Helmut Heissenbüttel, Julien Blain, J. F. Bory) a obesílal svým dílem různé akce. Úzce spolupracoval a přátelil se vedle Josefa Hiršala s Bohumilou Grögerovou, Ladislavem Novákem, Emilem Julišem, Jindřichem Procházkou, Ladislavem Nebeským, Jiřím Valochem a Jiřím Kolářem. V šedesátých letech, kdy docházelo k politickému uvolnění poměrů v Československu, se stal členem skupiny Křižovatka a v roce 1968 se zúčastnil také výstavy Nová citlivost v galerii Mánes. Pravidelně publikoval v časopisech Dialog, Sešity pro literaturu a diskusi, Host do domu. Vedle koláží, maleb a asambláží vytvářel seriáže a výtvarné básně, na které používal různé druhy quasi písma. Celý svůj tvůrčí život hledal a pokoušel se o nový přístup k vyjádření prožitku světa a stavu člověka jak v literární, tak ve výtvarné tvorbě. 

Josef Honys se podobně jako další výtvarníci snažil výtvarně a literárně zachytit osobité vyjádření sebe sama. Pro jeho tvorbu je charakteristická autentičnost a snaha o výraznou původnost. Nebál se experimentovat a neustále hledat nové cesty. Jeho přínosem jsou především seriáže a quasi písmo. Umění mu poskytovalo svobodu vyjádření, spontánnost i iracionalitu. Jeho dílo přesahuje tradiční umělecké obory a zahrnuje celé spektrum idejí a výtvarných postupů reagujících na aktuální světová hnutí, která osobitým způsobem rozvíjí. Na výstavě bude představen průřez jeho tvorbou od raných surrealistických děl až po díla, která řadíme k informelu a lettrismu. Vedle obrazů budou vystaveny asambláže, koláže, seriáže, kresby a také vizuální poezie. Výstavu doplní i fotografie ze soukromého archivu rodiny i osobní věci umělce.

K dispozici je samoobslužná výtvarná dílna, kde diváci mohou tvořit inspirováni výtvarnými díly Josefa Honyse.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. K zakoupení ve výstavě bude publikace Josef Honys, vzpomínky na malíře a básníka, vydaná GVU v Havlíčkově Brodě za finanční podpory MK ČR.

Kurátoři výstavy: Jitka Šrejberová a Adam Hnojil. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

Komentované prohlídky výstavy s dcerou Josefa Honyse PhDr. Danielou Radecký

Čt 19. 3. 2020 v 17:00 hod.   

 

 

 

  

Děkujeme za spolupráci :