youtube mostmuzeum facebook twitter

Jaroslav Klápště: Epilog Starého Mostu - vernisáž výstavy

Datum: 13.4.2023 | Kategorie: výtvarné umění, umělecká řemesla, historie

Oblastní muzeum a galerie v Mostě Vás zve na vernisáž výstavy obrazů a grafik

Jaroslav Klápště / Epilog Starého Mostu

dne 13. 4. 2023 v 17.00 hodin.

Výstava je uspořádána při příležitosti 100. výročí narození autora a potrvá od 14.4. do 31.8. 2023

Dílo Jaroslava Klápště (1923-1999) má kořeny v meziválečné moderně, s níž přišel do styku zejména prostřednictvím svých učitelů z Vysoké školy uměleckoprůmyslové – Františka Tichého a Emila Filly. Tuto tradici však rozvinul zcela svébytným způsobem a stal se tak jednou z výjimečných postav českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. 

Není náhodou, že souhrnná výstava jeho díla doprovázená reprezentativním katalogem, byla v roce 2015 představena Petrem Svobodou právě v Mostě – v suterénní galerii děkanského kostela. Jaroslav Klápště totiž z domovského Českého ráje do Mostu pravidelně zajížděl, aby umělecky zachytil rozklad a zánik starého města, které padalo za oběť hnědouhelné těžbě.

Z jeho mostecké tvorby vznikla série působivých olejomaleb, kvašů a kreseb, které jsou zcela mimořádné nejen v regionálním kontextu. Likvidaci Starého Mostu totiž v plné syrovosti zachytil jako jediný. Ostatní umělce svírala tíseň, která jim ve zobrazování umírajícího Mostu vnitřně bránila. Vysvětlení snad můžeme nalézt ve skutečnosti, že Jaroslav Klápště sem jezdíval vždy na omezeně krátkou dobu a nečelil tak v pravém smyslu slova každodenní realitě města, kde nebylo kam utéct.

Souborně byla autorova mostecká díla vystavena před mnoha lety na zámku v Duchcově, v roce 1978, avšak v komorním pojetí. Nyní, při příležitosti 100. výročí jeho narození, se k nim vracíme i zde v Mostě, ale v počtu mnoha desítek exponátů. Bez nadsázky se zde představí historicky největší výstava autorovy mostecké tvorby.

Na vernisáži vystoupí žáci hudebních oborů ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě a Otto Liška.

Kurátorem je Mgr. Michal Soukup, ředitel OMGM.