youtube mostmuzeum facebook twitter

Doprovodný program k výstavě - workshop

Datum: 15.6.2019 | Kategorie: ostatní

 

STARÉ FOTOGRAFICKÉ POSTUPY - KYANOTYPIE pod vedením Petra Havlíka

Kde: budova Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o., Čsl. armády 1360

Kdy: sobota 15. června 2019 od 11 - 15 hodin

Nabízíme jedinečnou možnost vyzkoušet si různé postupy techniky Kyanotypie. Na fotocitlivý papír přiložíme rostliny, peří, předměty, kresby či negativy. Setkání je koncipováno tak, aby ukázalo možnosti této techniky vynalezené Johnem Herschelem v roce 1842. Ze setkání si každý účastník odnese fotogramy nebo fotografie v typické pařížské modré barvě. Materiál a veškeré pomůcky jsou k dispozici.

Cena: 600,- Kč za osobu. V ceně jsou veškeré pomůcky a materiál. (S sebou si vezměte starší oděv na převlečení - hrozí potřísnění.) Rezervace míst a platba předem je nutná. Minimální počet účastníků je 5, maximální 10. 

Objednat se musíte na brandova@muzeum-most.cz. V případě nenaplnění bude workshop zrušen.