youtube mostmuzeum facebook twitter

Aťka Tichá a Oldřich Tichý: Věci viděné i tušené

Datum: 30.5.2024 | Kategorie: výtvarné umění, umělecká řemesla, ostatní

Zveme vás na vernisáž výstavy obrazů a keramiky

Aťka Tichá (1962) a Oldřich Tichý (1959), keramička a malíř společně představí svou tvorbu výstavou „Věci viděné i tušené“. Může se zdát, že tyto dvě výtvarné disciplíny k sobě mají daleko. Možná materiálově, ale způsobem nahlížení na zázračnost věcí a situací lidské každodennosti jsou si nepochybně blízcí. Ve zcela soudobém výtvarném výrazu keramické tvorby Aťky Tiché je zřejmý pocit nevšednosti, jisté kultovnosti odkazující k hlubině času. Oldřich Tichý stojí svou malbou ve středu neohraničitelnosti přirozeného světa v němž věci a jevy koncentrují a vyzařují nahromaděnou až předhistorickou zkušenost člověka s hledáním vlastního určení.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 30. 5. 2024 v 17 hodin. Hudební doprovod Duo Melos a žáci hudebních oborů ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.

Výstava potrvá od 31. 5. do 22. 9. 2024.