youtube mostmuzeum facebook twitter

Sborník Oblastního muzea v Mostě 41_2023

Geologie

Dvořák Z., Svejkovský J. & Dvořák P.: Nálezy sádrovce na Dolech Bílina (severozápadní Čechy)

Botanika

Řepka R. & Joza V.: Komentáře k nálezu Carex melanostachya Willd. na Mostecku (severozápadní Čechy)

Joza V.: Příspěvek ke květeně Mostecka a Litvínovska (severozápadní Čechy) IV

Joza V. [red.]: Vzácnější pěstované dřeviny severozápadní části Čech (1)

Joza V.: Adventivní výskyt krabilice hlíznaté (Chaerophyllum bulbosum) v Hoře Svaté Kateřiny v Krušných horách

Joza V.: Jelení jazyk celolistý (Asplenium scolopendrium) vMostě – jediné dvě lokality v severozápadních Čechách

Joza V.: K historii památného Oseckého dubu zvaného též „Tisíciletý dub“

Zoologie

Kolář V., Boukal D. S., Sychra J. & Straka M.: Nálezy vodomila Anacaena bipustulata (Marsham, 1802) na postindustriálních lokalitách a jeho aktuální rozšíření v České republice

Krásenský P.: Příspěvek k poznání nosatčíků (Brentidae: Apioninae) NPR Úhošť u Kadaně (severozápadní Čechy)

Krásenský P.: Příspěvek k poznání tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) NPR Úhošť u Kadaně (severozápadní Čechy)

Krásenský P.: Příspěvek k poznání dřevomilovitých brouků (Coleoptera: Eucnemidae) Ústeckého kraje (severozápadní Čechy)

Roušar A.: Pavouci (Araneae) horského údolí říčky Chomutovky v Krušných horách (severozápadní Čechy)

Krásenský P.: Zajímavé nálezy bezobratlých v Ústeckém kraji (severozápadní Čechy) – 1

Vaník J. & Vaníková A.: Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) na Radovesické výsypce u Bíliny (severozápadní Čechy)

Bažant J.: Zajímavá ornitologická pozorování na Lenešickém rybníku v letech 2018–2022 (okres Louny, severozápadní Čechy)

Krátká sdělení

Joza V.: Jmelí bílé pravé (Viscum album subsp. album) u Hostomic (okres Teplice) a Chlumce (okres Ústí nad Labem) v severozápadních Čechách

Wolf J.: Poznámka k starému dubu v Oseku z barokní kroniky Andrease Augustina Fiedlera

Schön K.: První nálezy nosatčíka Aspidapion validum (Germar, 1817) na Mostecku (severozápadní Čechy)

Krásenský P.: Nové nálezy nosatčíka Oxystoma pomonae (Coleoptera: Brentidae) v Ústeckém kraji (severozápadní Čechy)

Recenze

Ohrožené druhy orchidejí Ústeckého kraje

Ohrožené druhy denních motýlů v Ústeckém kraji

Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří

Památné stromy Ústeckého kraje

Studánky Ústecka

Personalia

K životnímu jubileu entomologa Pavla Tyrnera

80 let Josefa Švankmajera