youtube mostmuzeum facebook twitter

Sborník Oblastního muzea v Mostě 39_2017

Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 39 (2017)

Geologie
Petr Šulcek, Michal Řehoř, Tomáš Novotný: Nový nález minerálu whewellitu v lomu Vršany (severozápadní Čechy) / New finding of mineral whewellite in the Vršany mine (Northwestern Bohemia)

Botanika
Zdenka Hroudová, Jaroslav Rydlo: Flóra a vegetace vod a mokřadů Radovesické výsypky (severozápadní Čechy) / Flora and vegetation of aquatic and wetland habitats of Radovesická výsypka spoil heap (Northwestern Bohemia)

Vít Joza: Botanický inventarizační průzkum cévnatých rostlin Dobroměřického rybníku u Loun / Botanical survey (vascular plants and vegetation) of Dobroměřický rybník fishpond near Louny (Louny district, Northwestern Bohemia)

Vít Joza: Příspěvek ke květeně Mostecka a Litvínovska (severozápadní Čechy) II / Contribution to the flora of the Most and Litvínov region (Northwestern Bohemia) II

Zoologie
Pavel Kocourek, Petr Dolejš: Mnohonožky (Diplopoda) Jezeřského arboreta (okres Most, severozápadní Čechy) / Millipedes (Diplopoda) of the Jezeří arboretum (Most district, Northwestern Bohemia)

Daniel Koutecký: Nové nálezy listonoha letního (Triops cancriformis Bosc, 1801) z jihozápadní části okresu Louny severozápadní Čechy) / New findings of tadpole shrimp (Triops cancriformis Bosc, 1801) from southwestern part of the Louny district (Northwestern Bohemia)

Pavel Krásenský, Vítězslav Bryja, Jan Dolanský, Petr Dolejš, Tomáš Hamřík, Aleš Jelínek, Tomáš Krejčí, Ondřej Machač, Antonín Roušar, Milan Řezáč, Radek Šich: Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy) / Spiders of selected localities of Most, Chomutov and Žatec regions (Northwestern Bohemia)

Pavel Krásenský: Drabčíci (Coleoptera: Staphylinidae) rašelinné louky a nivy potoka u Počátek na Kraslicku (západní Čechy) / Rove Beetles (Coleoptera: Staphylinidae) of peat bog meadow and floodplain meadow near Počátky in Kraslice region (Western Bohemia)

Jaroslav Bažant: Zajímavá ornitologická pozorování na Mostecku (severozápadní Čechy) / Interesting ornithological observations in the Most district (Northwestern Bohemia)


Personalia
Odešel Herbert Tichý (1936 – 2017), mimořádný přírodovědec a znalec Lounska

Recenze
Minerály Českého středohoří