youtube mostmuzeum facebook twitter

Numismatika

Odborný pracovník
Mgr. Jiří Šlajsna
historie, archeologie

E-mail: 
slajsna@muzeum-most.cz

 

Dosud z větší části odborně nezpracovaná podsbírka Numismatika se skládá z několika starších muzejních i privátních sbírek mincí, medailí, faleristiky a bankovek. Právě sbírka bankovek obsahuje ucelený a dobře rozčleněný soubor německých hyperinflačních bankovek z 20. let 20. století, jeden z největších sbírkových souborů v České republice. 

 

Ve sbírce mincí převládají ucelené řady evropských mincí z období 1890 až 1930 a to v téměř kompletních mincovních řadách. Ze starší numismatiky jsou zastoupeny mince helenistické a římské. Středověká a raně novověká numismatika je ve sbírkách zastoupena jen rámcově. Regionálně zajímavou je i sice nepočetná, ale velice důležitá sbírka regionálních žetonů a užitkových známek.

 

Důležitou je však sbírka faleristická, obsahující velkou řadu regionálních ražeb pamětních či spolkových medailí a odznaků z Mostecka a Litvínovska. Dále jsou ve faleristice zastoupeny památky na význačné mostecké občany a regionální účastníky I. a II. světové války.