youtube mostmuzeum facebook twitter

Militaria

Odborný pracovník
Mgr. Jiří Šlajsna
historie, archeologie

E-mail: 
slajsna@muzeum-most.cz

 

Podsbírka Militaria obsahuje ucelenou kolekci střelných a chladných zbraní, doplněnou o součásti zbrojí, vojenské výstroje a sbírkové předměty spojené z militární, loveckou a vojenskou tématikou (modely zbraní, plsť z bojišť a jiné).

 

Kolekce střelných zbraní je datována v rozpětí od konce 16. do poloviny 20. století. Dělí se na zbraně palné a mechanické. Z mechanických se jedná o kolekci japonských luků Jumi, luků indické, pacifické či africké provenience a soubor evropských kuší z konce 16. až konce 19. století. Palné zbraně jsou zastoupeny krátkými i dlouhými zbraněmi a to jak civilních tak vojenských konstrukcí. Ve sbírkách se nacházejí zbraně v kolečkovém, křesadlovém a perkusním systému. Stejně tak jsou ve sbírkách zastoupeny zbraně na jednotný náboj v několika systémech (Wenzel, Werdl, Mannlicher, Springfield, Luger, Browning a jiné).

 

Kolekce chladných zbraní, včetně zbraní dřevcových, je datována od 11. do poloviny 20. století. Její největší část tvoří ucelená sbírka chladných zbraní pro mužstvo a důstojnictvo armády Rakouského císařství a Rakousko-Uherska, dále jsou zde zastoupeny chladné zbraně francouzské, švédské, pruské, německé, polské, ruské a sovětské provenience. Další částí této kolekce je ucelená sbírka loveckých tesáků a zavazáků od 18. do 20. století, či zbraně nálezové středověkého a raně novověkého stáří. Mezi dřevcovými zbraněmi převládají halapartny pro národní gardu z roku 1848, ale zastoupeny jsou i dřevcové zbraně od 16. po 19. století. Zajímavá je sbírka čínských chrámových zbraní či kopí, harpun a oštěpů tichomořské, australské a africké provenience.

 

Zbroje jsou zastoupeny hlavně několika kusy japonských zbrojí Gusoku z období 18. a 19. století. Evropské zbroje 16. a 17. století jsou zastoupeny jen fragmentárně a základ kolekce tvoří až unifikované typy z  18. a 19. století. Vojenská výzbroj se skládá z velké části z ucelené a velice kvalitní sbírky ocelových přileb 20. století. Jsou zde zastoupeny všechny základní modely přileb rakousko-uherských, německých, francouzských, italských, belgických, holandských, dánských, rumunských, ruských a sovětských. Dále jsou zde zastoupeny součásti vojenských, policejních či stranických uniforem, včetně pokrývek hlav, plynových masek, součásti vojenských tlumoků, opasků, přezek a dalších.

 

Ostatní předměty tvoří sbírkové kolekce prachovnic, střeliva a výbušnin (bez výbušné složky), dělostřeleckých zapalovačů, modelů zbraní, plstí z bojišť, koncentračních a vyhlazovacích táborů nebo upomínkových předmětů spojených s vojenskou tématikou.