youtube mostmuzeum facebook twitter

Otevření geologické části přírodovědné expozice

Atraktivní expozice GEOLOGIE SEVEROZÁPADNÍCH ČECH je znovu otevřena. Vernisáž pro odbornou veřejnost se uskutečnila 30. března 2023. Expozice představuje jedinečné ukázky minerálů a zkamenělin ze širšího Mostecka, nalezené převážně při těžbě uhlí. Nechybí ani ukázky nerostů vulkanických komplexů severozápadních Čech a rudných nalezišť Krušných hor. Expozici doplňují fotografie, reprodukce obrazů a modely pravěkých živočichů.