youtube mostmuzeum facebook twitter

Jaroslav Klápště: Epilog Starého Mostu - vernisáž

Fotografie z vernisáže výstavy obrazů a grafik Jaroslava Klápštěho při příležitosti 100. výročí jeho narození.