youtube mostmuzeum facebook twitter

Mezinárodní den archeologie 2021

V sobotu dne 16. 10. 2021 se uskutečnil již pátý Mezinárodní den archeologie (MDA). Hlavní část programu bude ve znamení středověku - 600 let zpátky v době, kdy pražský husitský svaz obléhal město Most a hrad Hněvín, to to díky spolku Civitas Pragensis.Návštěvníci se mochli potkat s obyvateli středověké Prahy, Mostu i s bojovníky pražské husitské obce. Část programu byla věnována době bronzové a experimentální archeologii - výroba repliky pravěkého člunu tzv. monoxylu, a to pouze za pomocí technologií z doby bronzové. Malí i velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet raně středověký žernov a z vlastnoručně umleté mouky si upéci "hada" z těsta, vyrobit vlastní pravěký či raně středověký šperk. Ti nejmenší návštěvníci si mohli postavit malou repliku slovanské vesničky, a zjistit tak více o stavebných technikách i bydlení našich předků.