youtube mostmuzeum facebook twitter

Setkání zástupců knihoven muzeí a galerií

V úterý 3. 12. 2019 se ve studovně knihovny našeho muzea sešli zástupci knihoven muzeí a galerií z celého Ústeckého kraje. Toto setkání s našimi milými kolegy proběhlo v rámci Metodické porady knihovníků muzeí a galerií Ústeckého regionu Asociace muzeí a galerií ČR, které měla naše muzejní knihovna tu čest pořádat. Takové to jednání proběhlo u nás po několikaleté pomlce již podruhé a to mimo jiné z důvodu, že knihovnice našeho muzea byla na podzim zvolena regionální zástupkyní ve Výkonném výboru Knihovnické komise AMG ČR. Setkání proběhlo v přátelské a již adventní náladě a kolegové z ostatních muzeí byly na závěr provedeni naším muzeem a kurátorem jim byla hrdě představena nová expozice Ulriky von Levetzow.