youtube mostmuzeum facebook twitter

Vernisáž výstavy Tibora Červeňáka - Doteky

Výstava obrazů Tibora Červeňáka / Doteky v galerijních prostorách OMGM. Dílo malíře Tibora Červeňáka je zastoupeno v řadě soukromých sbírek, ve veřejných institucích a galeriích ve světě i v České republice a má za sebou celou řadu výstav v galeriích a muzeích mnoha evropských měst i v New Yorku. V roce 2019 se s velkou výstavou Koně a ženy vrátil do svých rodných Hranic do Muzejní galerie Synagoga. V českých výstavních síních a galeriích ve spolupráci se ZaZa Galerií vystavuje doposud. Výstava v OMGM potrvá od 18. 2. do 8. 5. 2022