youtube mostmuzeum facebook twitter

Metodická porada knihovníků muzeí a galerií ÚK

Knihovna našeho Oblastního muzea a galerie v Mostě opět hostila kolegy knihovníky muzeí a galerií Ústeckého kraje v rámci letošní první metodické porady našeho regionu při Asociaci muzeí a galerií ÚK, která proběhla v úterý 25. 2. 2020. Účast byla hojná a kromě kolegů z muzeí v Děčíně, Chomutově, Loun, Teplic, Ústí nad Labem a Žatce byla tentokrát na jednání přítomna i zástupkyně odboru kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání, jako již tradičně, proběhlo v klidné a přátelské atmosféře a bylo velmi podnětné pro všechny zúčastněné. Celou poradu uzavřela prohlídka nových galerijních prostor v budově muzea s aktuální výstavou Josef Honys – Malíř a básník.