youtube mostmuzeum facebook twitter

Zoologická podsbírka

Odborný pracovník
Ing. Jaroslav bažant, kurátor zoologické sbírky
bazant@muzeum-most.cz
+420 606 387 990

Sbírka sestává z dermoplastických preparátů, kosterních preparátů a tekutinových preparátů. Tvořena je starým sbírkovým fondem Okresního muzea v Mostě, starými školními preparáty vyřazenými z kabinetů přírodnin a sběry zaměstnanců muzea a jeho příznivců (Z. Bárta, J. Bažant, H. Tichý, P. Tyrner, V. Bejček, M. Šťovíček, B. Franěk, J. Šárik, J. Antonov a další).

Jedná se o 755 exemplářů, z nichž je 244 savců, 296 ptáků, 85 plazů, 55 obojživelníků, 45 ryb a 30 bezobratlých.

 

Sbírkový materiál je částečně vystaven v expozici OMM a částečně uložen v depozitáři biologie.