youtube mostmuzeum facebook twitter

Uměleckoprůmyslová podsbírka

Odborný pracovník
Dagmar Pícová
kurátor podsbírky uměleckoprůmyslová práce, konzervátor
picova@muzeum-most.cz+420 721 434 231

Podsbírku Uměleckoprůmyslová práce tvoří dva celky - keramika a sklo. 

Keramika obsahuje soubory užitného nádobí (stolní, kuchyňské) užívaného v městském i venkovském prostředí, liturgické náčiní (kropenky) a dekorativní předměty. Ve sbírce jsou zastoupeny všechny běžné druhy keramických materiálů - průlinčivých (hrnčina, fajáns, majolika) a slinutých (kamenina, porcelán) a způsoby jejich zpracování. 

Sklo obsahuje soubory dutého skla, osvětlovadel, zrcadel a vitráží. Dokumentuje různé způsoby  zpracování skla (ruční, automatické), jeho tvarování (foukání, lití, lisování, tažení) a zušlechťování (broušení, rytí, leptání, malování). 

Oba celky dokládají dobový vývoj pracovních technologií a zušlechťovacích technik s využitím místních surovin (keramické hlíny, písky). 

Sbírka představuje produkci českých zemí, zejména oblast Mostecka, severozápadních Čech, Saska a ostatních zemí Evropy, malé procento je import z Asie. Sbírkové předměty spadají do období 17. – 20. století, nejpočetněji je zastoupeno 18. – 19. století. Podsbírka obsahuje cca 1775 položek keramiky a 525 položek skla. Do této podsbírky se řadí ještě sádrové odlitky a kachlová kamna.