mostmuzeum facebook twitter google+

Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky se snaží maximálně reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit jazyk HTML 5 a jazyk kaskádových stylů CSS. Všechny stránky lze zobrazit v textovém režimu bez grafických ovládacích prvků. Uveřejněné texty jsou publikovány v relativních jednotkách a lze je tedy zvětšovat a zmenšovat pomocí běžných funkcí lupy ve webovém prohlížeči. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro prohlížeče, mobilní zařízení, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny zvýrazněním, výjimku tvoří samotná navigace, která je graficky oddělena od obsahu sdělení.

Na těchto webových stránkách se nachází také odkazy na dokumenty, dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na takové dokumenty jsou v textu doplněny informací o formátu a datové velikosti. Může se jednat o tyto formáty:

  • PDF - prohlížení tohoto typu souborů lze ve volně dostupném programu Adobe Acrobat Reader nebo vestavěnými funkcemi prohlížeče
  • DOC, XLS, PPT, XLS a DOCx, PPTx, XLSx, PPTx - formáty kancelářského balíku Microsoft Office, ke kterým je volně ke stažení prohlížeč těchto dokumentů
  • RTF - Rich Text Format - dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů
  • ZIP - některé soubory mohou být z důvodu velikosti nebo nutnosti zabalit více souborů najednou komprimovány

Správce webu: Mgr. Blanka Brandová, brandova.b@omgm.cz