youtube mostmuzeum facebook twitter

Podsbírka Umělecké řemeslo

Odborný pracovník
Dagmar Pícová
kurátor podsbírky umělecké řemeslo - kovy, konzervátor
picova@muzeum-most.cz
420 721 434 231

Odborný pracovník
Miroslav Vrba
kurátor podsbírky umělecké řemeslo -dřevo, konzervátor
vrba@muzeum-most.cz
420 602 219 832

Podsbírku Umělecké řemeslo tvoří dva celky - nábytkářství a užitné předměty z kovů. 

Nábytkářství zastupuje početný soubor nábytku z venkovského a městského prostředí (lidový malovaný nábytek, intarzovaný nábytek) a kolekce nábytku zámeckého interiéru z pozůstalosti baronky Ulriky von Levetzow .

Kovy zastupují soubory užitného nádobí (cínové holby, měděné formy), liturgického náčiní (monstrance, svícny, krucifixy, kropenky) a předměty dekorativní, vyrobené z obecných i drahých kovů. 

Oba celky dokládají dobový vývoj pracovních technologií a zušlechťovacích technik s využitím místních surovin (dřevo, rudy kovů). Sbírka představuje produkci českých zemí, zejména oblast Krušnohoří, Mostecka, severozápadních Čech, Saska a ostatních zemí Evropy. Sbírkové předměty spadají do období 16. – 20. století, nejpočetněji je zastoupeno 19. století. Podsbírka obsahuje cca 500 položek nábytku a 1290 položek kovů.