youtube mostmuzeum facebook twitter

Mineralogická a petrografická podsbírka

Odbroný pracovník
Pavel Dvořák
paveldvorak@muzeum-most.cz
+420 414 120 253

Mineralogicko-petrografická podsbírka obsahuje 2384 položek (k 1. 5. 2017). Předchozí pracovníci muzea založili tuto sbírku z dochovaných zbytků předválečného mosteckého muzea, dále z materiálu získaného těžebními organizacemi a Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí. Další ukázky i z jiných lokalit České republiky, Evropy i ze zámoří pak získalo muzeum dary od soukromých sběratelů. Mezi významné ukázky minerálů patří jeden z největších nalezených vzorků minerálu markazitu. Zcela výjimečným vzorkem je obrovský kus horniny se sněhobílým minerálem aragonitem z lokality Chraberce. Světovým unikátem je pak největší nalezený vzorek velmi vzácného minerálu melanoflogopitu z lokality Braňany.

Ve stávající stálé expozici je tato podsbírka zastoupena zejména ukázkami minerálů a hornin z oblasti Krušných hor. 

 

Pohled do depozitáře