youtube mostmuzeum facebook twitter

Entomologická podsbírka

Odborný pracovník
Pavel Krásenský, kurátor entomologické sbírky
krasensky@muzeum-most.cz
tel.: +420 602 976 216

Sbírka obsahuje především druhy vyskytující se ve sběrné oblasti muzea, tedy z Mostecka, Chomutovska, Lounska, Teplicka, Ústecka a v menší míře z dalších regionů. Malá část materiálu pochází z jiných částí Evropy, především z Řecka nebo Chorvatska.

Brouci (Coleoptera) – 149 313 kusů, z toho jsou nejpočetněji zastoupeni:
23 135 kusů - nosatci (Curculionidea)
20 534 kusů – střevlíci (Carabidae)
19 929 kusů – mandelinky (Chrysomelidae)
17 000 kusů – vodní brouci (Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae)
10 256 kusů – tesaříkovití (Cerambycidae)
10 221 kusů – drabčíci (Staphylinidae)

Motýli (Lepidoptera) – 8 175 kusů.

Ostatní řády (Hemiptera, Hymenoptera, Dermaptera) – 854 kusů

Další stovky exemplářů brouků a motýlů nejsou opatřeny lokalitními údaji a jsou tak zařazeny pouze ve srovnávací, nebo studijní sbírce. 

Mezi hlavní sběratele, kteří doplnili entomologickou sbírku OMM patří: Josef Borovička, Jiří Havlůj, Miroslav Honců, Jaroslav Hrbáček, Josef Kačer, Stanislav Laibner, Alois Láska, Zorka a Jindřich Novotných, Jan Pulpán, Karel Schön, Jaromír Strejček, Josef Šimek, Ivan Táborský, Pavel Tyrner, Václav Vysoký ad.


Pohled do depozitáře