youtube mostmuzeum facebook twitter

Archeologická podsbírka

Odborný pracovník
Mgr. Michal Soukup
email: michal.soukup@muzeum-most.cz
tel.: +420 728 736 457

Archeologická podsbírka byla z hlavního fondu muzea vytříděna v průběhu 20. let 20. století. Souborně byla publikována Helmutem Preidelem, jedním z nejvýznamnějších severočeských archeologů 20. století, a to v roce 1934 (Die urgeschichtlichen Funde und Denkmäler des politischen Bezirkes Brüx). Podsbírka se skládá ze dvou hlavních částí – první z nich je fond Městského muzea v Mostě (od roku 1888) a druhým pak fond českého Podkrušnohorského muzea v Mostě (1928-1938), který vznikl především zásluhou mosteckého učitele a archeologa Václava Kučery. Po roce 1980 byly do muzea převezeny také archeologické nálezy získané na Mostecku výzkumy bývalé expozitury Archeologického ústavu ČSAV – ty jsou aktuálně předmětem zpracování.

První archeologické nálezy (ze Zahražan) věnoval muzeu již jeho zakladatel Karl von Pohnert – ve starém inventáři jsou to čísla 1 až 19. Později muzeum provádělo vlastní vykopávky, nebo získávalo předměty z darů. Gros fondu tvoří nálezy z území okresu Most, především z pánevní oblasti. Krušné Hory a České Středohoří jsou v podsbírce zastoupeny minimálně.

Moderní katalog podsbírky je úkolem příštích let.