youtube mostmuzeum facebook twitter

Zaměstnanecké kolonie 1900-1938 – sociální bydlení v severních Čechách

Datum: 24.2.2016 - 29.5.2016 | Kategorie: historie

Autory této výstavy jsou pracovníci ústeckého pracoviště Národního památkového ústavu Mgr. Marta Pavlíková, Mgr. Jiří Bureš a Mgr. Alena Sellnerová. Samotná výstava je jedním z výstupů obsáhlého výzkumného záměru Průzkum a prezentace architektury 19. a 20. st., financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Na bezmála třiceti panelech je zachycen vývoj zaměstnaneckého bydlení od poloviny 19. st. Největší pozornost je věnována meziválečné výstavbě a snahám o řešení bytové krize. Právě v silně industrializované oblasti Mostecké uhelné pánve a jejím nejbližším okolí vznikly v první třetině 20. st. vysoce kvalitní ukázky architektury zaměstnaneckého bydlení. Ať už je to kolonie domků železničních zaměstnanců v Lounech od Jana Kotěry, nebo sídliště závodů Weinmann ve Světci navržené Rudolphem Otto Salvisbergem. V rámci státní akce na zmírnění bytové krize byly prostřednictvím Ministerstva veřejných prací budovány státní hornické kolonie - např. v Duchcově, Ervěnicích, Komořanech nebo Horním Litvínově. Na jejich vzniku se podíleli architekti Jindřich Freiwald, Emil Králíček nebo František Albert Libra, jehož funkcionalistické hornické domy vývoj zaměstnaneckého bydlení ve sledovaném období završují.

Výstavu doplňuje soubor prostorových modelů obytných kolonií v Lounech, Kopistech a Louce u Litvínova. Prezentovány jsou také předměty denní potřeby z hornických domácností nebo ukázky domovních řádů.

Souběžně s výstavou vznikla publikace „Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1900-1938“, kterou nabízíme ke koupi v recepci muzea.