youtube mostmuzeum facebook twitter

Zámecké knihovny v České republice - přednáška

Datum: 7.2.2017 | Kategorie: historie

Počátky zámeckých knihoven v českých zemích lze sledovat ve větší míře v době renesance, ale většinu těchto sbírek zničila 30. letá válka. K velkému rozvoji zámeckých knihoven došlo v době baroka, kdy se většina majitelů snažila vybudovat univerzální knihovny obsahující veškeré vědění své doby. Další vývoj pak směřoval k individualismu jednotlivých sbírek. Po roce 1945 a 1948 došlo ke konfiskaci všech zámeckých knihoven, ale překvapivě většina z nich toto těžké období přežila a knihovny dodnes slouží odborné i laické veřejnosti.


Přednáška se uskuteční u příležitosti narození baronky Ulriky von Levetzow (4.2.1804 – 13.11.1899)