mostmuzeum facebook twitter

Výstava Umění pozdního středověku

Datum: 5.2.2021 - 18.4.2021 | Kategorie: historie, umělecká řemesla, výtvarné umění

Výstava „Krušnohoří / Erzgebirge. Umění pozdního středověku“ v Oblastním muzeu v Chomutově je stěžejním výstupem česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, r. č. 100289027, financovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Na výstavě participují jako projektoví partneři Ústecký kraj, Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech.

Výstava je připravena pro návštěvníky v Oblastním muzeu v Chomutově, v prostorách starobylé radnice na náměstí 1. máje od 4. února do 18. dubna 2021.

Autorkou a kurátorkou výstavy je Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., autorem výtvarného a grafického řešení je Mgr. Pavel Koch, akad. mal., MgA. Výstavu instalovala firma Artpartners, s. r. o. Praha p. Libora Kodyma, grafické prvky a tiskoviny jsou dílem akad. Mal. Marka Jodase, tisk provedla firma Aa Group s. r. o. Most – Sedlec.

Fotografie z výstavy zde. Autorem fotografií je Roman Dušek.