youtube mostmuzeum facebook twitter

Umění pozdního středověku

Datum: 5.2.2021 - 29.5.2021 | Kategorie: historie, umělecká řemesla, výtvarné umění

             

Výstava středověkého umění v chomutovském muzeu završila přeshraniční projekt

Česko-německý přeshraniční projekt v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ úspěšně splnilo své milníky realizací jednotlivých aktivit. Podařilo se naplnit cíle na ochranu a zachování kulturního dědictví Ústeckého kraje zrestaurováním pěti uměleckých děl z majetku kraje, která spravují Oblastní muzeum v Chomutově (Retábl se sv. Barborou), Oblastní muzeum a galerie v Mostě (Svatá Anna Samotřetí, Votivní deska mostecká Mistra I. W., Trůnící Madona) a Regionální muzeum v Teplicích (Madona z Krupky).

Díla jsou prezentována na výstavě „Krušnohoří / Erzgebirge. Umění pozdního středověku“, která je připravena pro návštěvníky v Oblastním muzeu v Chomutově ve výstavním sále starobylé radnice na náměstí 1. máje. 

Na výstavě participují jako projektoví partneři Ústecký kraj, Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech a Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Zahrnuje celkem tři hlavní linie: restaurování a materiálový průzkum uměleckých děl, umělecké techniky na pozadí jednotlivých děl a umělecký vývoj v hornické oblasti Krušnohoří. Vedle zrestaurovaných uměleckých děl jsou do instalace zapojena také díla zapůjčená z německé i české strany, kde zápůjčkami přispěla všechna muzea zřízená krajem a církevní instituce. Vystavené předměty doprovázejí panely, které textem i obrazem přiblíží důležitá data a informace ve vazbě na náplň celého projektu. Zajímavé jsou názorné ukázky uměleckých technik, které jsou výsledky studentských prací z Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech a vznikly pod vedením prof. Ivo Mohrmanna.

Výstavu nově doplnilo pět publikací, které se věnují zrestaurovaným uměleckým dílům z různých odborných pohledů, včetně pohledu těch, kteří se dílům přiblížili nejvíce, a to restaurátorů.  Předměty restaurovali Asgard Kleinbauerová (SRN) a čeští restaurátoři Mario Král, Jakub Stretti, Jindřich Šlechta a Monika Wolfová. Výsledky materiálových analýz do publikací zpracovali Janka a David Hradilovi z Laboratoře ALMA Akademie výtvarných umění v Praze. Uměleckohistorické kapitoly připravila a publikace editovala umělecká historička Jitka Šrejberová z Oblastního muzea a galerie v Mostě. Graficky knihy navrhl a zpracoval akad. mal. Marek Jodas.

Výstava byla původně plánována do 18. dubna 2021, vzhledem k pandemické situaci se ji podařilo díky pochopení všech spolupracujících institucí prodloužit do 29. května 2021. Zatím je možno ji zhlédnout na webových stránkách muzea a Ústeckého kraje v podobě 3D virtuální prohlídky

Fotografie z výstavy zde. Autorem fotografií je Roman Dušek.