youtube mostmuzeum facebook twitter

Výstava Ivany Štenclové IDENTIKIT

Datum: 28.5.2021 - 22.8.2021 | Kategorie: výtvarné umění, umělecká řemesla, výtvarné umění

Ivana Štenclová / Identikit 

28. 5. – 22. 8. 2021 

Vernisáž 27. 5. 2021 od 17 hodin

(Vernisáž a zpřístupnění výstavy pro veřejnost závisí na opatřeních MK ČR a MZ ČR souvisejících s epidemií koronaviru.)

Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Čsl. armády 1360/35, Most  

Otevřeno denně kromě pondělí od 12:00 do 18:00 hodin,  So – Ne: 10:00 – 18:00 hodin

Svátek  6. 7. 10:00 – 18:00 hodin

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje v galerijních prostorách výstavu výtvarnice Ivany Štenclové. Přesto, že je její dílo veřejnosti známé, a má za sebou celou řadu výstav v soukromých galeriích, ve státní galerii nebo muzeu doposud samostatně nevystavovala. 

Ivana Štenclová patří k výrazným osobnostem současné české výtvarné scény. V letech 1995–1999 absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Opavě a ve studiích pak pokračovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby u profesorky Jitky Svobodové (1999–2005). Studium zakončila úspěšně a za diplomovou práci získala cenu Josefa Hlávky. Už v době svých vysokoškolských studií také vystavovala.

Ivana Štenclová experimentuje s různými technikami, které, i když jsou často neobvyklé, v sobě vždy nesou kresebnou stopu. Na jejích obrazech se objevují například ornamenty, ovšem nikoli samoúčelně jako dekorativní prvek, ale vždy dokreslují vlastní obsah děl. Pro její práci jsou typické experimentální technologické postupy. Ivana Štenclová tak kreslí například tavnou pistolí či injekční stříkačkou, používá malířský váleček, razítka a případně plete z drátů. Jako podklad volí třeba překližku, rentgenové snímky, nebo plech. Věnuje se nejen klasickým výtvarným technikám (jako je kresba, malba a fotografie), ale rovněž postupům méně běžným, například laserovému vyřezávání. Tím se intenzivně zabývá od roku 2015. Jednotlivé plochy vrství na sebe tak, že vzniká v podstatě reliéf. V její tvorbě jsou zastoupeny také fotografie a realizace v architektuře.

Hlavním námětem její tvorby jsou mezilidské vztahy, portrét a autoportrét. Důležitý mezník v životě i tvorbě autorky představuje těhotenství a narození dcery Zoe, které přineslo nová témata i jejich zpracování.

Název výstavy koresponduje s metodou, která se v kriminalistické profesi užívá k vytváření portrétů podle vzpomínek svědků sestavovaných „kousek po kousku“. Stejně tak i autorka při své práci rovněž skládá obrazy ze vzpomínek na konkrétní osoby a kousek po kousku dává jejich tvářím tvar a podobu

Kurátoři výstavy: Olga Kubelková a Michal Soukup

Grafické řešení: Marek Jodas

Vstupné: 30 Kč plné (dospělí) /15 Kč snížené (studenti a senioři) 

Kontakt pro novináře: Jitka Klímová, +420 725 007 315, klimova.j@omgm.cz

Další informace a doprovodné programy k výstavě: www.muzeummost.cz,  https://www.facebook.com/mostmuzeum/