youtube mostmuzeum facebook twitter

Umění australských domorodců - Za posledními lidmi z doby kamenné

Datum: 3.2.2016 - 31.5.2016 | Kategorie: etnografie, historie

Oblastní muzeum v Mostě a Moravské zemské muzeum v Brně připravilo ve spolupráci originální výstavu s názvem Umění australských domorodců - Za posledními lidmi z doby kamenné.

Výstava obsahuje přes 130 exponátů - autentické umělecké předměty, malby v „tzv. rentgenovém stylu“ a řadu předmětů zdobených tradičními malbami – schránky na uložení kosterních pozůstatků, hudební nástroje (didgeridoo), rituální vesla... Velmi cenná je rovněž rekonstrukce chaty s originálními malbami na kůře. Instalace je doplněna získanými loveckými zbraněmi, předměty denní potřeby kmene Rembarranga a archeologickými nálezy – kamennými nástroji.  Součástí výstavy jsou kopie jednotlivých zobrazení mýtických duchů i zvířat, v čele s rozsáhlou kopií (12x6m) známé skalní obrazárny Oenpelli.

Exponáty byly získány v roce 1969 světově proslulým antropologem Janem Jelínkem při vědecké expedici Moravského zemského muzea po severní Austrálii, a především po setkání se skupinou domorodců vedenou stařešinou Mandargem. Tato skupina si uchovala znalost technik i myšlenkového světa tradiční společnosti lovců a sběračů nedotčených moderní civilizací. Expedice také prováděla archeologické, antropologické a zoologické výzkumy, při nichž bylo získáno velké množství sbírkových předmětů. Unikátní sbírka získala díky vstřícnosti australských úřadů během období "pražského jara" povolení k vývozu do ČSSR.

Kurátory výstavy jsou Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D. (MZM Brno) a Ing. Eva Hladká (OM Most).