youtube mostmuzeum facebook twitter

Mezinárodní konference

Datum: 19.4.2018 - 20.4.2018 | Kategorie: ostatní

Ústecký kraj a Saský zemský úřad pro archeologii, ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě, Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci věnovanou problematice kamnových kachlů a kachlových kamen. Akce je pořádána v rámci výstavy „Svět kachlových kamen“, kterou lze navštívit do 31. 5. 2018 v Oblastním muzeu v Mostě. 

Konference se uskuteční v budově Oblastního muzea v Mostě ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2018.

Oblastní muzeum v Mostě bude vybírat účastnický poplatek při prezenci na místě ve výši 400 Kč. Studenti, důchodci, členové AMG ČR, ICOM 200 Kč. 

Pořadatelé nabízejí během konání konference možnost umístit postery s vědecko-výzkumnými výstupy, a to v následujících tematických okruzích:

1) technologie výroby kamnových kachlů,

2) vývoj formy kamnového tělesa a jeho design,

3) technologické aspekty kamnového tělesa v různých periodách,

4) ikonografie čelních stěn kamnových kachlů,

5) restaurování a památková ochrana kachlových kamen,

6) kamnářství jako řemeslo,

7) výzkum archivních pramenů ve vazbě na kamnová tělesa,

8) materiálovo-technologický výzkum ve vazbě na kamnová tělesa. 

 

Kontaktní osoba pro postery: Ing. Eva Hladká, tel.: 797 998 834, e-mail: hladka@muzeum-most.cz.

Pozvánka na mezinárodní konferenci

Přihláška na mezinárodní konferenci

Plakát

Program (aktualizován k 10.4.2018)