youtube mostmuzeum facebook twitter

ICOM Prague 2022 - nová definice muzea

Datum: 11.10.2021 - 30.8.2022 | Kategorie: ostatní, ostatní, ostatní

ICOM Praha 2022

Muzea mají novou definici – Praze ji schválila Mezinárodní rada muzeí ICOM.
Pražská ICOM definice muzea: "Muzeum je stálá nezisková instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost, fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit. Nabízejí rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.“
Ve dnech 20.–28. 8. 2022 proběhla generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Prague 2022. V Praze se setkalo téměř 3 500 nejvýznamnějších odborníků z muzeí, galerií, dalších kulturních odvětví ze 123 zemí světa.
Diskutovali a sdíleli myšlenky týkající se aktuálních otázek oboru, v čem spočívá síla muzeí, jak mohou přispět k rozvoji společnosti, jak využívat nových technologií nebo jak muzea mohou spoluutvářet udržitelný svět. Zabývali se i interními tématy, jako je muzejní leadership nebo rozvoj a směřování ICOM jako světové organizace.
Generální konference se významně věnovala současnému dění na Ukrajině. Symbolicky dne 21. 8. proběhla panelová diskuse Ochrana kulturního dědictví na Ukrajině, jejímž výsledkem bylo nastavení další pomoci Ukrajině při ochraně a záchraně jejího kulturního dědictví během současné ruské invaze. V rámci panelu byl představen i nový ICOM RED LIST pro Ukrajinu – seznam kulturních statků ztracených ve válečných konfliktech. Red Listy vydává ICOM od roku 2000 a připravuje je ve spolupráci s policejními odborníky z celého světa, Interpolem nebo např. s UNESCO.
“Muzea mají sílu měnit svět kolem nás!”