youtube mostmuzeum facebook twitter

Hans Kudlich - osvoboditel sedláků

Datum: 17.1.2022 - 30.4.2022 | Kategorie: etnografie, historie, ostatní

Hans Kudlich byl účastník revolučních událostí v letech 1848 -49, poslanec rakouského říšského sněmu, který zasedal ve Vídni a v Kroměříži a hlavně předkladatel zákona o zrušení roboty, který je proto právem považován za osvoboditele selského lidu od roboty. Kvůli svým revolučním aktivitám byl v rakouském mocnářství, ale též v sousedním Německu, odsouzen k trestu smrti, a proto musel přes Švýcarsko emigrovat do USA, kde působil jako lékař s početnou rodinou kolem sebe.

Pro jeho úsilí na zrušení roboty mu začali obyvatelé Českého království a nejen jeho, stavět pomníky na paměť jeho skutků. Kromě toho byly jeho jménem pojmenovávány turistické rozhledny. Mnohé z památníků a rozhleden již dnes nestojí, proto i tato výstava se snaží o připomenutí jeho osobnosti.

Výstava je česko-německá a tvoří ji 25 panelů. Do současné doby byla výstava představena na desítkách míst v České republice, Rakousku a Německu.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 3. března 2022 v 17 hodin a potrvá do 30. dubna.

Výstava byla připravena Oblastním muzeem v Chomutově ve spolupráci se Spolkem přátel Hanse Kudlicha e. V.