youtube mostmuzeum facebook twitter

Exkurze pro veřejnost - Litoměřice

Datum: 27.10.2018 | Kategorie: historie

 

Srdečně vás zveme do areálu Zahrady Čech v Litoměřicích  dne 27. října 2018. Odjezd je v 9 hodin od muzea a  návrat v 17 hodin.

Připravili jsme pro vás jedinečnou příležitost připomenout si řadu historických událostí. Dozvědět se jak se v době první republiky žilo. Venkovní i vnitřní prostory zaplní expozice plné interaktivních prvků pro žáky základních a středních škol, pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.

Slavnostní ceremoniály, přehlídky družiny legionářů i čety vojáků z fronty, ukázky prvorepublikového bydlení, zdravotnictví, tělovýchovy, kavárna, biograf, kabaret, divadlo, výstava o událostech roku 1918 v Ústeckém kraji. Příjezd T. G. Masaryka i dalších významných představitelů.

Jízdné 200 Kč/osobu, vstupné si účastníci hradí sami.

Předprodej jízdenek v recepci muzea v hotovosti (tel. 476 442 111, 604 162 877).