youtube mostmuzeum facebook twitter

Eduard Štorch: Sociolog bídy uhelného kraje

Datum: 20.4.2023 | Kategorie: etnografie, historie, ostatní

Zveme Vás na přednášku Mgr. Radka Holodňáka.
Mostecko na přelomu 19. a 20. století. Místo a čas, kterým byste se zřejmě chtěli raději vyhnout obloukem. Tak popisuje krajinu a společnost uhelného kraje Eduard Štorch. Známe ho spíše jako spisovatele fantastické literatury, možná i jako archeologa a geologa. Na přednášce historického a filosofického antropologa Mgr. Radka Holodňáka si jej ale představíme jako sociologa, který tehdejší Mostecko poznával jako učitel chudých českých hornických dětí. O svých poznatcích z oblasti sociálních podmínek panujících mezi lidem žijících kolem šachty si vedl unikátní podrobné statistiky a zprávu o tamních podmínkách podal ve dvou rozsáhlých článcích, kterým tehdy nebyla věnována velká pozornost, ačkoliv výpovědi, které v nich přináší, jsou přinejmenším šokující. Všudypřítomná bída, otřesné životní a hygienické podmínky, nikým neřešená a všeobecně tolerovaná kriminalita, permanentní riziko smrti v děsivých hlubinných šachtách, hazard, prostituce, neřesti, zanedbaný vzdělávací systém, národnostní nesnášenlivost, nezájem politických center tehdejšího Rakouska-Uherska - to je jen stručný výčet sociálně patologických jevů, kterých si Štorch během svého pedagogického působení na Mostecku všímal, a které nám v mnohém mohou nápadně připomínat problémy, kterými Mostecko v určitých ohledech trpí i dnes, více než 120 let od Štorchových mosteckých epizod. Vydejte se s námi na cestu nejen do hlubin uhelných slují, ale také do hlubin sociálních, ekonomických a politických problémů, které uhelný kraj sužoval a jejichž nedoceněným svědkem se Eduard Štorch stal.
Přednášející Mgr. Radek Holodňák pracuje v Říčanech jako historik a kurátor sbírek. Jako „popularizátor historie“ píše články, natáčí videa s historickou tematikou, vyrábí pro muzea audiomédia.  Jeho specializací je antropologie práce.