youtube mostmuzeum facebook twitter

DŘEVĚNÉ DRAHOKAMY Z KRUŠNÝCH HOR

Datum: 3.8.2021 - 28.11.2021 | Kategorie: etnografie, umělecká řemesla, historie

3. 9. - 28. 11. 2021

OBLASTNÍ MUZEUM A GALERIE V MOSTĚ VÁS ZVE NA INTERAKTIVNÍ VÝSTAVU K PŘESHRANIČNÍMU PROJEKTU

"Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty"

DŘEVĚNÉ DRAHOKAMY Z KRUŠNÝCH HOR

Po roce 1945 došlo k vybudování hraničního pásma mezi saskou a českou částí Krušných hor. Kromě zpřetrhání osobních vazeb se dvěma různými cestami vydala i hračkářská výroba, která byla předtím propojená v jedné velké krušnohorské oblasti. Výstava mapuje rozdílný vývoj na obou stranách hor v letech 1945-1990. Výstavu doprovází informační panely, které shrnují nejdůležitější milníky výroby dřevěných hraček a popisují nejdůležitější podniky, které zde v poválečném období působily. Interaktivitu zajišťují dotykové panely s unikátním 3D modelem nákladnického kufru či krátkou animací. Své znalosti o krušnohorských hračkách si můžete otestovat v kvízu a dítětem se můžete na chvíli stát v herním koutku.

Na výstavě bude rovněž představen dokumentární film, který zachycuje vzpomínky pamětníků hračkářské výroby. Světlo světa spatří odborná publikace, která dokumentuje jak společný vývoj výroby dřevěných hraček od počátků do 2. světové války, tak rozdílné směřování tohoto odvětví na obou stranách hranice po roce 1945.