youtube mostmuzeum facebook twitter

Chrámoví hudebníci a repertoár - přednáška

Datum: 5.2.2019 | Kategorie: historie

Srdečně vás zveme na přednášku:

"CHRÁMOVÍ HUDEBNÍCI A REPERTOÁR V SEVEROZÁPADNÍM PODKRUŠNOHOŘÍ V DOBĚ BAROKNÍ"

Dne 5. února 2019 od 17 hodin v Oblastním muzeu v Mostě, Čsl. armády 1360.

Přednáší muzikolog Bc. Milan Černý.

Zkoumání chrámové hudební kultury rozvinuté během 17. a 18. století v oblasti severozápadního Podkrušnohoří v současné době stále přináší řadu překvapivých a inspirujících podnětů. Dosud nabyté vědomosti poskytují dostatečné množství poznatků, aby věrohodně dokázaly přiblížit pozoruhodnou, postupně odhalovanou vyspělost několika generací zdejších hudebníků, které společným úsilím v průběhu monumentální, umělecky vypjaté barokní éry dosáhly.

Z dosud objevených pramenů vyplývá, že od druhé poloviny 17. století a ve století následujícím působily na řadě míst tohoto regionu vyspělé  chrámové kapely, které disponovaly kvalitním materiálním zázemím včetně instrumentářů, a v neposlední řadě i rozmanitým hudebním repertoárem s patřičnými interpretačními nároky. Vznikla tak vytříbená, plnohodnotná kulturní minulost, jejíž obdoba se v následující historii již v takovémto rozsahu nikdy neprojevila, a která zatím nezískala takové ocenění, jaké by si právem zasloužila.