youtube mostmuzeum facebook twitter

Chrámová hudba a hudebníci v barokním Duchcově a blízkém okolí - přednáška

Datum: 23.1.2018 | Kategorie: ostatní

Srdečně vás zveme  na přednášku Chrámová hudba a hudebníci v barokním Duchcově a blízkém okolí, která se uskuteční 23. ledna 2018 od 17 hodin.

Chrámová hudební kultura, která se v během 17. a 18. století na území severozápadního Podkrušnohoří rozvinula, dosahovala pozoruhodné úrovně.  K významným, hudbě nakloněným lokalitám této oblasti patřil v průběhu barokní epochy i valdštejnský Duchcov. Počátky vážnějších, artificiálně pojatých muzikálních aktivit zde můžeme vysledovat od druhé poloviny 17. století, a to v sakrálním prostředí, kdy byl městský kostel svatého Jiří vybaven novými varhanami. Především však roku 1677 zde došlo k založení zbožného Bratrstva ke cti svaté Cecílie, jehož zakládací listina přináší víceméně přesvědčivý doklad o existenci chrámové kapely, a zároveň i o figurálně prováděných produkcích.  Během první poloviny 18. století pak poznáváme vyzrálou formu fungování hudebně liturgického provozu. Hudební dění v barokním Duchcově jednoznačně vykazuje sounáležitost s vyšším kulturně historickým celkem regionální a snad i vyšší závažnosti. Nabízí se nám tak budoucí postupné odhalování mimořádného, překvapivě štědrého dědictví, jehož plnohodnotného ocenění se  zatím stále nepodařilo dosáhnout. Doplněno hudebními ukázkami.

Doplněno hudebními ukázkami.

Přednáší muzikolog Bc. Milan Černý.

Vstupné: 20,-Kč