mostmuzeum facebook twitter google+

Výstavy a akce


Bílý kanibal - výstava

Výstava, která proměnila muzeum v africkou vesnici.

více »

Josef Honys - Malíř a básník - výstava

Výstava se nachází v nových galerijních prostorách.

více »

BEACH FOAM - výstava

Výstava v prostorách děkanského kostela.

více »

Vědecká ilustrace a fotografie - výstava

Autorská výstava Pavla Krásenského.

více »

Mýtus Atom - výstava

Výstava o radioaktivitě, těžbě uranu a hledání úložišť

více »

Most - zánik a zrození - výstava

Výstava přibližující historii města Mostu ve 20. století.

více »

Malování s Pavlem Lakomým 2020

Kurz malování pro začátečníky i pokročilé.

více »

Výlet po Švestkové dráze

Komentovaná projížďka s průvodcem.

více »

Sádrovec - vernisáž výstavy

Výstava věnovaná minerálu Sádrovci.

více »

Přednáška k historii železniční trati

Přednáška k historii železniční trati Most - Moldava.

více »

Přednáška k výstavě Pavla Dvořáka

Přednáška Pavla Dvořáka pro příznivce mineralogie.

více »

Josef Honys - komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka s dcerou Josefa Honyse.

více »

Promítání filmu o Moldavské dráze

Původní dokumentární film Českojiřetínského spolku.

více »

Podivuhodní bezobratlí - přednáška

Přednáška Pavla Krásenského.

více »

Vítání jara v muzeu

Pro rodiče s dětmi  jsme připravili výtvarnou dílnu a další aktivity, které se ponesou ve znamení přicházejícího jara. 

více »

Letní příměstské tábory 2020

Pro rok 2020 jsou připraveny 4 příměstské tábory.

více »

Projekt hračka a výzva

Seznamte se, prosím, s naším projektem.

více »