youtube mostmuzeum facebook twitter

Sborník oblastního muzea v Mostě 40_2020

Sborník oblastního muza v Mostě 40/2020

Geologie 

Vít Joza: Dva nové nálezy pěnovce v západní části Českého středohoří (severozápadní Čechy)

Botanika

Vít Joza: Louka s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) v Hoře Svaté Kateřiny (Krušné hory) - poslední lokalita druhu na okrese Most

Vít Joza: Prstnatec májový, Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh na Litvínovsku a Mostecku (severozápadní Čechy)

Vít Joza: Příspěvek ke květeně Mostecka a Litvínovska (severozápadní Čechy) III

Zoologie

Antonín Kůrka: Pavouci (Araneae) Dobroměřického rybníka (CHKO České středohoří, severozápadní Čechy)

Antonín Kůrka: Pavouci (Araneae) bývalé pískovny u Dobroměřic (CHKO České středohoří, severozápadní Čechy)

Pavel Krásenský: Arctosa cinerea – nový druh pavouka (Araneae: Lycosidae) pro Ústecký kraj (severozápadní Čechy)

Pavel Krásenský: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) jezeřského arboreta (severozápadní Čechy)

Karel Schön & Pavel Krásenský: Příspěvek k rozšíření druhu Nanophyes brevis brevis Boheman, 1845 (Coleoptera: Brentidae) v severozápadních Čechách

Kamil Holý & Pavel Krásenský: Výskyt rodu Neoneurus Haliday (Hymenoptera: Braconidae) v České republice a poznámky k výskytu na Slovensku

Jiří Háva & Jiří Hadrava: Výsledky faunistického průzkumu čeledi pestřenkovití (Diptera: Syrphidae) přírodní rezervace Údolí Únětického potoka (střední Čechy)

Václav Vysoký & Jindřich Černý: Výsledky faunistického průzkumu minujících motýlů (Lepidoptera) v okolí Roudnice nad Labem (severní Čechy)

Jaroslav Bažant: Ornitofauna pískovny v Poleradech (okres Most, severozápadní Čechy)

Jiří Vaník & Anna Vaníková: Ohrožené druhy ptactva Radovesické výsypky u Bíliny (severozápadní Čechy)

Krátká sdělení

Vít Joza: Nález kotvičníku zemního (Tribulus terrestris) v Záluží u Litvínova (Mostecko)

Vít Joza & Pavel Zdvořák: Adventivní výskyt srpku obecného (Falcaria vulgaris) a borytu barvířského (Isatis tinctoria) v Českém Jiřetíně v Krušných horách

Daniel Koutecký: Dva nálezy trojzubky stepní (Chondrula tridens O. F. Müller, 1774) na Podbořansku (severozápadní Čechy)

Jaroslav Bažant: Pozorování tenkozobce opačného (Recurvirostra avosetta) na jezeře Most

Recenze

Ohrožené rostliny Ústeckého kraje

Denní motýli v Ústeckém kraji

Doupovské hory

Personalia

Zdeněk Dvořák – 60 let

Bibliografie Zdenka Dvořáka