youtube mostmuzeum facebook twitter

Sborník Oblastního muzea v Mostě 38_2016

Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 38 (2016)

 

Botanika

Zdvořák Pavel: Příspěvek k výskytu některých zástupců rodů Hieracium L. a Pilosella Hill. v Krušných horách a v jejich podhůří
Contribution to the presence of some representatives of the genera Hieracium L. and Pilosella Hill. in the Krušné hory Mts. and their foothills 

 

Joza Vít: Příspěvek ke květeně Mostecka a Litvínovska (severozápadní Čechy)
Contribution to the flora of the Most and Litvínov region (northwestern Bohemia) 

 

Zoologie

Roušar Antonín: Pavouci rašeliniště Na loučkách v Krušných horách (severozápadní Čechy)
Spiders of the peat bog Na loučkách in Krušné hory Mts. (northwestern Bohemia)

 

Koutecký Daniel, Frouz Jaroslav & Hošťálková Anna: Zajímavý nález Eresus sandaliatus Martini et Goeze, 1778 z Černockého vrchu u Malé Černoce na Podbořansku (severozápadní Čechy)
Interesting finding of Eresus sandaliatus Martini et Goeze, 1778 on Černocký vrch hill near Malá Černoc in Podbořany area (northwestern Bohemia)

 

Bažant Jaroslav: Ptactvo mokřadu „Bettynka“ u Vtelna (severozápadní Čechy, Most)
Birds of wetland „Bettynka“ near Vtelno (northwestern Bohemia, Most)

 

Bažant Jaroslav: Ptactvo mokřadu „Za pilou“ (okres Most, severozápadní Čechy)
Birds of wetland „Za pilou“ (Most district, northwestern Bohemia)

 

Benda Pavel & Juda Jakub: Nové nálezy letních kolonií vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na Děčínsku (severozápadní Čechy)
Das Vorkommen neuer Sommerkolonien der Kleinen Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) im Gebiet von Děčín (Nordwestböhmen)
New findings of maternity colonies of lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) in Děčín district (Northwestern Bohemia)

 

Ostatní

Táborský Ivan: Historie přírodovědného oddělení Oblastního muzea v Mostě
Geschichte der Naturwissenschaftlichen Abteilung des Regionalmuseums in Most

 

Personalia

Ivan Táborský – 70 let, Bibliografie Ivana Táborského

RNDr. Ing. Jaroslav Dykast, CSc. in memoriam

K jednaosmdesátinám Herberta Tichého

Vzpomínka na Petra Kuchaře