youtube mostmuzeum facebook twitter

Paleontologická podsbírka

Odborný pracovník
Pavel Dvořák, kurátor paleontologické sbírky
paveldvorak@muzeum-most.cz
+420 414 120 253

Paleontologická podsbírka, čítající 1076 položek (k 1. 5. 2017) je také rozšiřována zejména o zkameněliny nalézané v souvislosti s těžbou hnědého uhlí. Soubor zkamenělin z lokality Brandov pochází z předválečného muzea. Naprostou většinu zkamenělin pro muzeum získal, nebo sám daroval RNDr. Stanislav Hurník, CSc. V současné době jsou do paleontologické podsbírky zařazovány zejména ukázky třetihorních rostlin z Lomu Bílina. Mezi nejcennější vzorky v podsbírce je zkamenělý krunýř třetihorní želvy, který byl nalezen v uhelném dole na Mostecku na konci 19. století. Výzkum této zkameněliny potvrdil, že se jedná o nový fosilní druh želvy. Byl pojmenován podle latinského názvu města Most- Pons jako Trionyx pontanus. Neméně významnou zkamenělinou v podsbírce je část ploutve druhohorního ještěra z lokality Lahošť u Duchcova. Je to jedna z mála zkamenělin z období dinosaurů z území České republiky.

Ve stálé expozici muzea je paleontologická podsbírka největší částí geologické expozice.