youtube mostmuzeum facebook twitter

Hudební nástroje

Odborný pracovník
Bc. Milan Černý
dějiny hudby, hudební archiv
E-mail: cernus.m@tiscali.cz

 

Hudební sbírka Oblastního muzea v Mostě je v současné době ve stavu zpracování. Zatím v obecné rovině ji proto lze rozdělit na dva základní celky, a to na hudební nástroje a notový materiál. Tyto celky pak zahrnují předměty, které spadají do časového rozmezí, zhruba ohraničeného druhou polovinou 17. století a 30. lety 20. století. Mezi poměrně širokým počtem hudebních nástrojů lze spatřit pozoruhodné exponáty, z nichž je nutné vyzdvihnout především vzácně, v téměř intaktní podobě dochovanou clarinu (1675), pozoun (cca1700) či hoboj (1. pol. 18. století), ale i další nástroje, podobného nebo mladšího datování.

Podstatnou část hudební sbírky však tvoří notový materiál, který aktuálně zahrnuje několik stovek identifikovaných, samostatných jednotek. Jde zvláště o hudební repertoár sakrální povahy, pocházející z 19. a počátku 20. století, jehož původ bude třeba převážně hledat jak v prostředí mosteckých městských kostelů, tak i v dnes neexistujících lokalitách přilehlého regionu. Zcela unikátně se pak v tomto ohledu projevuje hudební pozůstalost mosteckých minoritů, která zahrnuje nezanedbatelnou část původní konventní sbírky z 18. století. Mimo  převládající kompozice, určené pro liturgické účely, je nutné upozornit také na dochované torzo privátních hudebnin rodiny Levetzow.