youtube mostmuzeum facebook twitter

Mineralogie Krušnohoří - uzavřena od 19.11.2018 - rekonstrukce

Expozice tvoří součást stálé přírodovědné muzejní expozice. Jednotlivé lokality jsou prezentovány jednak aktuální fotodokumentací, geologickými mapami, stručnou charakteristikou historické těžby rudných nerostů a vybranými ukázkami typických hornin a minerálů.

Věcná náplň této expozice je v jednotlivých vitrínách, uspořádaných geograficky od východního cípu Krušnohoří (Děčínsko) až k jeho západní hranici (Měděnec, Kraslicko). Zdokumentovány jsou zde jen nejvýznamnější rudní naleziště, a to na lokalitách Jílové u Děčína, Hora Svaté Kateřiny, Horní Krupka, Cínovec, Vrchoslav, Lahošť-Jeníkov, Moldava, Jáchymov, Měděnec a Přebuz (Bublava) u Kraslic.

Ukázky minerálů pocházejí z původního sbírkového fondu Oblastního muzea v Mostě, doplněny jsou o dary sběratelů – amatérů a profesionálních geologů s našeho regionu. Ze zajímavých minerálů jsou zde k vidění např. žlutý topaz a galenit z Cínovce, dále uranové slídy a smolinec z Jáchymova, růžový baryt z Moldavy, žlutý radiobaryt z Lahoště a další. Krystalinikum Krušných hor navazuje na vstupní část stálé výstavy s názvem „Geologická minulost Mostecka“. Expozice je instalována v hlavní budově Oblastního muzea v Mostě.