mostmuzeum facebook twitter google+

Dub porýnský (Quercus rhenana (Kräusel et Weyland) Knobloch et  Z.Kvaček)

Exponát měsíce 8 / 2017

Dub porýnský

Quercus rhenana (Kräusel et Weyland) Knobloch et  Z.Kvaček

Tento bažinný vždyzelený strom byl rozšířen v celém prostoru uhelných pánví severozápadních Čech.

Jeho celokrajné, protáhle oválné až obkopinaté listy dorůstaly délky až 40 centimetrů.

Stáří této zkameněliny je asi 15 až 20 milionů let.

V některých lokalitách byl převažující zkamenělinou, např. důl a lom Marianna ve Skyřicích u Mostu.

Tento prostor byl později zasypán výsypkou a dnes je v těchto místech areál mosteckého hippodromu.

Mimořádný nález 30 cm dlouhého listu tohoto druhu je
k vidění i v probíhající výstavě Třetihorní flóra Mostecké pánve v prvním patře Oblastního muzea v Mostě.

 

 


Další exponáty