youtube mostmuzeum facebook twitter

Botanická podsbírka

Odborný pracovník
Ing. Vít Joza, kurátor botanické sbírky
joza@muzeum-most.cz
+420 414 120 238

 

Botanická podsbírka Oblastního muzea v Mostě je tvořena téměř 4000 herbářových položek cévnatých rostlin, které pocházejí převážně ze severozápadních Čech, zejména z Mostecka a blízkého okolí.

 

Převážnou část podsbírky tvoří herbářové doklady pocházející z let 1950–1960 (sběratel B. Hulán) a z let 1981–1992 (sběratel J. Sládek), menší část pak z druhé poloviny 19. století (sběry A. Rotha a A. Nowaka). Tyto starší herbářové položky pocházejí jak ze severozápadních Čech, tak z jiných oblastí Evropy (hlavně z Alp). Nejcennější jsou doklady výskytu halofilních a stepních rostlin v severozápadních Čechách J. Sládka a některé položky ze zaniklých lokalit vzácnějších druhů z Litvínovska od B. Hulána. V současnosti je herbář podstatně rozšiřován o nové sběry z regionu severozápadních Čech.

 

Podsbírka neobsahuje archiválie ani typové položky významné z hlediska botanické taxonomie. Doplňují ji však další přírodniny, které se týkají lesních dřevin (historické dendrochronologické vrty, několik dokladů dřevokazných hub a požerků škůdců apod.). Jejich význam ve fondu je ale pouze okrajový.

 

V současnosti probíhá úplná inventarizace herbářů, převod z hromadné evidence (aktuálně je součástí podsbírky 159 evidenčních čísel) a jejich třídění podle nového taxonomického systému.