mostmuzeum facebook twitter google+

Služby a ceník

Služby

Studovna je přístupna veřejnosti ve dnech    
úterý - středa: 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
pondělí: 8.00 - 11.30

Doporučuje se domluva předem. Výpůjčky jsou především prezenční ve studovně, ve výjimečných případech absenční (přesné podmínky stanovuje knihovní řád). Pro badatelské potřeby zajišťuje knihovna reprografické služby pomocí běžného a archivního xeroxu.

Kontakt: knihovna@muzeum-most.cz
Tel.: 476 102 270

 

Ceník

Knihovna poskytuje reprografické služby pro badatele za účelem kopírování  informací. V případě zvýšených nároků na kvalitu obrazových příloh badatele odkazuje na foto-dokumentační oddělení muzea.

Knihovna se řídí autorským zákonem č. 216/2006 Sb. ze dne 25. 4.2006 a účtuje k vlastní ceně služeb: 
za 1 černobílou stránku ... 0,20 Kč
za 1 barevnou stránku ... 0,40 Kč

Tyto finanční částky jsou dle zákona odváděny příslušnému kolektivnímu správci tak, jak je stanoveno výše uvedeným zákonem.

Poplatky Dilii jsou již zahrnuty v níže uvedených cenách (u jednostránkových = 0,20 Kč, u oboustranných 0,40 Kč).

Reprografické služby - xerox

a) volné listy

A4 jednostranný ... 2,50 Kč
A4 oboustranný ... .3,50 Kč
A3 jednostranný ... 4,50 Kč
A3 oboustranný ...  7,50 Kč

b) vázané knihy a časopisy

A4 jednostranný ... .3,50 Kč
A4 oboustranný ... . 4,50 Kč
A3 jednostranný ... 4,00 Kč
A3 oboustranný ... 5,00 Kč

c) z muzejních archivních materiálů a fotografií včetně vyhledávání

A4 jednostranný ... 4,50 Kč, studenti ... 2,50 Kč
A4 oboustranný ... . 5,50 Kč, studenti ... 3,00 Kč
A3 jednostranný ... 6,50 Kč, studenti ... 4,50 Kč
A3 oboustranný ... .7,50 Kč, studenti ... 5,50 Kč

Reprografické služby prostřednictvím archivního skeneru pro vzácné tisky a rukopisy (snímání shora)

A4 jednostranný ... 6,50 Kč
A4 oboustranný ...  9,50 Kč
A3 jednostranný ... 10,50 Kč
A3 oboustranný ... 18,50 Kč

Pokuty za nedodržení termínu vrácení výpůjčky
Při překročení výpůjční lhůty za každý začínající měsíc 10,00 Kč za 1 ks.

Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály se nemohou z důvodu dalšího poškození kopírovat.

Internet ve studovně

Internet je přístupný mimo muzejním badatelům pouze v době, po kterou je knihovna přístupna veřejnosti. Využívání internetu je zdarma.
Tiskové výstupy z internetu 2,00 Kč/1 str. černobíle.