mostmuzeum facebook twitter google+

Sbírka Oblastního muzea v Mostě

Sbírka muzejní povahy OMM je od 2. 10. 2002 zapsána v Centrální evidenci sbírek na MKČR (CES) a obsahuje 34 460 (k 31. 3. 2016) evidenčních čísel (cca 170 000 tisíc předmětů) členěných do 21 podsbírek, z nichž minimálně 3 mají svou hodnotou význam celostátní a vyšší.

 • Archeologická podsbírka
 • Etnografická podsbírka
 • Botanická podsbírka
 • Ostatní konzervační fond
 • Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
 • Hudební nástroje
 • Negativy a diapozitivy
 • Různé
 • Knihy (Staré tisky)
 • Militária
 • Negativy a diapozitivy
 • Numizmatická podsbírka
 • Paleontologická podsbírka
 • Petrografická podsbírka
 • Písemnosti a tisky
 • Umělecká řemesla
 • Uměleckoprůmyslová práce
 • Věda, technika a průmyslová výroba
 • Výtvarné umění
 • Zoologie
 • Historická

Základ sbírky Oblastního muzea v Mostě vznikl sběratelskou činností Městského muzea v Mostě a Podkrušnohorského muzea v Mostě. Sbírka byla doplňována formou darů (např. fond J. K. Beera), vlastním sběrem, majetkoprávními převody a také nákupy. 

V polovině 60. let 20. století bylo s tehdy Okresním muzeem v Mostě sloučeno Městské muzeum v Horním Litvínově a Domácké vlastivědné muzeum v Hoře Svaté Kateřiny. Sbírky pocházejí také od dalších subjektů jako např. klášter Minoritů, Piaristická kolej v Mostě, pozůstalost Ulriky von Levetzow apod.

Přírodovědné podsbírky pocházejí kromě výše uvedených fondů také z kolekcí Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a střediska odborné výchovy GŘ SHD.

Předměty ve sbírce pocházejí převážně z regionu Mostecka. Část fondu však svým původem přesahuje hranice regionu a kromě předmětů pocházejících z různých míst České republiky zahrnuje také předměty pocházející z různých států Evropy, Asie nebo Afriky.

Sbírka historického nábytku je publikována v projektu eSbírky – kulturní dědictví on-line.