mostmuzeum facebook twitter google+

Program


Přednáška

Akce pro veřejnost
31.10.2017, 17:00

Srdečně zveme na přednášku "ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM DĚKANSKÉHO KOSTELA V MOSTĚ" dne 31. října 2017 od 17 hodin. Přednáška k 500 letům od začátku stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Přednáší Mgr. Michal Soukup.

Čižba

Aktuální výstava
26.10.2017 - 31.1.2018

Historie chovu pěvců v lidském zajetí od nejstarších doložených příkladů po zákaz čižby v 19. století. Různé způsoby odchytu ptáků a jejich chovu v zajetí, lapací zařízení, klece a další pozoruhodnosti této dnes již zapomenuté záliby.

Výstava potrvá od 26.  října 2017 do 31. ledna 2018

Mezinárodní den archeologie

Akce pro veřejnost
21.10.2017, 10:00

Srdečně vás zveme dne 21. října 2017  od 10 – do18 hodin na "Mezinárodní den archeologie".

Celodenní akce pro děti i dospělé. Ukázky Living history – Kelti, Germáni, Slované a Římané, přednášky, výstavy, dílničky (mletí obilí, pečení placek, výroba keramiky, tkaní, výroba štípaných, vrtaných a broušených nástrojů, rozdělávání ohně, kreslení aj.).

Vstupné 50/25,- Kč.

Docela velké divadlo v Oblastním muzeu - Klára 3847

Akce pro veřejnost
19.10.2017, 19:00

KLÁRA 3847 – 19. října 2017 od 19 hodin

Inscenace skutečného příběhu dívky, která byla vězněna v koncentračním táboře v Osvětimi. V režii Jurije Galina účinkuje celé Docela velké divadlo.

Vstupné 200,- Kč, studenti a senioři 100,- Kč. Vstupenky lze objednat na tel. 778 094 093 nebo 476 752 487, e-mail propagace@docelavelkedivadlo.cz

Přednáška

Akce pro veřejnost
10.10.2017, 17:00

Srdečně vás zveme na přednášku o největším rukopise světa "CODEX GIGAS" dne 10. října 2017 od 17 hodin

Přednáší: Mgr. Michal Soukup a Mgr. Jiří Šlajsna.

Připravujeme!!! TERAKOTOVÁ ARMÁDA

Aktuální výstava
7.10.2017 - 7.1.2018, 12:00

 První čínský císař Čchin Š'-chuang-ti dokázal v roce 221 př.n.l. sjednotit Čínu a ukončit období chaosu mezi čínskými státy. Ještě během jeho života začali jeho poddaní stavět masivní pohřebiště, střežené obrovskou armádou z vypálené hlíny – terakoty. Toto pohřebiště bylo největším svého druhu na světě a někdy bývá označováno jako osmý div světa. 

Výstavu podpořil Ústecký kraj. Proběhne pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Výstava má záštitu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a CzechTourism pro rok 2017. 

Připraven program pro školy (viz pro školy).

Komentované procházky - Po stopách Josefa Dražného

Akce pro veřejnost
5.10.2017 - 28.10.2017, 16:00

Srdečně vás zveme na dvě komentované procházky  po různých částech Litvínova pohledem významné osobnosti Litvínovska – kronikáře, historika, muzejníka a badatele.

1) 5. října 2017    - Sraz na nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově  v 16 hodin

2) 28. října 2017  - Sraz na nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínověod 14 hodin


Provází Jan Setvák.

Festival ptactva 2017 - komentovaná ornitologická procházka

Akce pro veřejnost
30.9.2017, 9:00

Srdečně vás zveme na komentovanou ornitologickou vycházku, během níž budeme pozorovat ptactvo území silně přeměněného člověkem. Uvítáme vodní a mokřadní ptactvo, ptáky opuštěných průmyslových areálů, pěvce, dravce a další. Součástí bude i kroužkování ptáků, které nám předvede Jiří Vaník.

Sraz účastníků je dne 30. 9. 2017 v 8:00 na tramvajové zastávce Most, rozcestí Kopisty

Docela velké divadlo v Oblastním muzeu - Mistr a Markéta

Akce pro veřejnost
25.9.2017 - 26.9.2017, 19:00

Srdečně zveme na představení Docela velkého divadla do Oblastního muzea v Mostě: 

MISTR A MARKÉTA – 25. září 2017 v 19 hodin a 26. září 2017 v 19 hodin 

Vstupné 200,- Kč, studenti a senioři 100,- Kč. Vstupenky lze objednat na tel. 778 094 093 nebo 476 752 487, e-mail propagace@docelavelkedivadlo.cz

Přírodovědné vycházky 2017

Akce pro veřejnost
21.9.2017, 16:30

Přírodovědné oddělení Oblastního muzea v Mostě vás srdečně zve na dendrologickou vycházku Mostem ve čtvrtek dne 21. září 2017. Seznámíte se na ní s běžně pěstovanými i vzácnějšími druhy dřevin Zahražan a přilehlých částí města. Vede Vít Joza.

Sraz v 16:30 před budovou Oblastního muzea v Mostě (50°31'1.993"N, 13°38'21.259"E)

Kontakt: 414 120 238.

CODEX GIGAS

Aktuální výstava
19.9.2017 - 31.10.2017, 17:00

Výstava představuje kopii největší rukopisné knihy světa, nazývané též podle výjimečného vyobrazení ďábla jako Ďáblova bible. Originál knihy váží 80 kg, obsahuje 624 stran s barevnými iluminacemi a byl napsán pravděpodobně počátkem 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Doplněno dokumentárním filmem o tvorbě kopie knihy.

Současně s celostátní akcí Týden knihoven ČR 2017 proběhne dne 10.10.2017 tematicky zaměřená přednáška.
Výstava bude zpřístupněna od 19. září 2017

MATER PATRIAE - SOCRUS EUROPAE

Aktuální výstava
11.5.2017 - 30.9.2017, 17:00

Srdečně zveme na výstavu  MATER PATRIAE - SOCRUS EUROPAE. 300 let od narození české a uherské královny Marie Terezie, která byla již za svého života nazývána Matkou vlasti, ale pro svou sňatkovou politiku i Tchyní Evropy. Výstava prodloužena do 30. 9. 2017.

Třetihorní flóra Mostecké pánve

Aktuální výstava
23.2.2017 - 30.9.2017, 10:00

Výstava Třetihorní flóra představuje veřejnosti zkameněliny rostlin, které rostly v okolí Mostu před 17 až 22 miliony let. Nejčastějšími vystavovanými ukázkami jsou listy stromů, keřů a bylin. Méně často se zachovaly plody, šišky, květenství, nebo semena. Nejobsáhlejší souhrnná výstava zkamenělin třetihorních rostlin severních Čech.

Výstava potrvá  do 30. září 2017

 

Obraz „Vražda jeptišek v Mostě“

Aktuální výstava
10.11.2016 - 31.12.2017, 17:00

Představení navráceného cenného barokního obrazu zapůjčeného do muzea městem Most. Původně známé pod německým názvem  Ermorderung der Nonnen in Saras/Vražda jeptišek na Zahražanech nebo Überfalls der Hussiten auf das Brüxer Nonnenkloster/Přepadení mosteckého ženského kláštera husity.

Autor neznámý.